Потребителски кредит

потребителски кредити

Потребителски кредит

Човек, който няма нужда от пари? Едва ли има такъв. Дори сочените за щастилвци милионери или победители в лотария или хора от бизнеса често са започнали своя път само с добра идея и кредит. Най – често използваните потребителски кредити задоволяват потребителски нужди за какво ли не. Обновление на дома, покупка на нов автомобил, мечтана почивка, непредвидени нужди от лечение и дори започване на собствен бизнес. И ако за някои хора кредитът е забранена територия, към която е задължително да не се посяга, много други вече са ползвали тази услуга.

Потребителски кредити – какво представляват

Заемите с цел покриване на определени нужди от страна на клиентите са един от най – разпространените видове на пазара. Те се отпускат от банкови институции по еднотипни процедури. Този тип заеми биват два вида – с обезпечение или без обезпечение. Най – често особено пък за малки суми не се изискват документи, които да предоставят обезпечение за кредита. Все повече институции предлагат кредитиране във вид на потребителски заем без да се изисква дори трудов договор от страна на кредитоискателя. Бързите заеми също са вид потребителски кредит, но там условията на предоставяне са други, както и сроковете за погасяване на взетите пари. Сумите, сроковете и лихвите варират в зависимост от избраната оферта на конкретната банка.

Предимства при потребителски кредити

потребителски кредитиЗаемите за потребители се отпускат по различни поводи и причини. Някои имат нужда от нов автомобил, други от ремонт на дома, трети от покупка на мебели, четвърти от почивка. Кандидатстването и получаването на потребителски кредит започва да става все по – лесно и достъпно. След бума на предлагането и търсенето на бързи заеми, банковите институции също започнаха да предлагат облекчена процедура на кандидатстване и получаване на такива кредити. Много от учрежденията се насочиха към предлагане на potrebitelski kredit с пускане на заявка по интернет.

Лихвата е сравнително близка при повечето потребителски кредити. Различни в повечето случаи са банките и другите допълнителни условия като период на погасяване, безлихвен срок, наличие или не на допълнителни такси по разглеждане на подадените заявления, усвояване на одобрената сума и подобни.

Няма целево финансиране или поне не точно определено. Докато при жилищните и ипотечните заеми покупката трябва да бъде установена и подробно описана с множество документи, заемите за потребители се отпускат без подобни условности.

Гъвкави условия за погасяване във вид на време и месечна вноска често се предлагат на лоялни клиенти. Доста отстъпки се правят и за служители на големи клиенти на банките – преференциални оферти, признаване на по – високи приходи от декларираните в осигурителните документи и други.

Може ли да се вземе потребителски кредит онлайн?

Ако става въпрос за бърз заем – да може. Защото според дефинициите бързите пари са един вид потребителски кредит. Това са единствените средства, които имат възможност да бъдат получени изцяло онлайн, без да се налага посещение на клон или офис, подписване на документи или предоставяне на такива на хартиен носител. Основно с цел гарантиране на сигурността на своите потребители банките изискват при кандидатстване за потребителски кредит или друг вид заем клиента да посети техен офис. Така те получават допълнителна увереност, че с данните на кандидата не е злоупотребено и той наистина получава съответната сума. При бързите кредити нещата стават онлайн – по интернет се прави попълване на заявление и подаване на данните, след което минава процесът по одобрение и накрая ако клиентът получи заветният положителен отговор средствата му постъпват по банковата сметка или се донасят от кредитен консултант. Моментът с получаване на одобрената сума – дали ще се усвои от консултант или по банка зависи от условията на съответното дружество и желаната сума пари.

На какви изисквания трябва да отговарят клиентите за да получат потребителски кредити?

potrebitelski kreditЕдна от най – големите спънки при вземането на какъвто и да е заем е кредитното досие. Често, фирмите за бързи кредити предлагат обслужване на клиенти именно с лоши показатели в кредитния регистър. При банките обаче не е така и когато кредитоискателят отправи своето заявление пред институцията тя задължително прави проверка на неговото поведение като платец на заеми или стоки на кредит. Така че, в списъка с важните неща, това е сред първите. Доходът – един немалък препъни камък. Работещите с ниски осигуровки, които обаче получават по – високи възнаграждения може да се споразумеят със своя работодател за предоставяне на истинската информация само и единствено с цел кредит. Твърде високата искана сума също е пречка. Наличието на стабилно финансово положение – постоянно работно място от дълго време, спестовна сметка, движимо и недвижимо имущество, възрастова граница. Колкото повече точки по скоринг системата се натрупат, толкова по – вероятно е клиентът да получи положителен отговор.

Съществува и едно правило, което се прилага от повечето банки и това е в основаната на много откази. Нито една банка или небанкова институция няма да приеме насреща си просто обещание, че заетата сума ще се получи обратно в срок. Формулата, по която се изчислява това обикновено е около 60/40% от общите приходи. Пресмятайки този процент банката прави преценка дали клиента, с приходите които получава може да погасява своите месечни плащания. 60% обикновено е максималната сума, която е възможно да отива за погасяване на кредита, а 40% са разполагаемите месечни суми за член от семейството. Това са много относителни и примерни изчисления. Има разбира се допълнителни условия относно семейното състояние – брак, деца, други кредити и т.н.

Максимално възможна сума за вземане като потребителски кредити

Таванът на сумата, която може да се получи при такъв вид заем зависи много от банката и самия клиент. Някои институции предлагат potrebitelski kredit до 75 хил. лева, но този лимит е относителен. Както вече стана дума всяка банка има своя скоринг система от точки. Колкото по – висок е сборът на точките, толкова повече нараства вероятността клиентът да получи исканата сума. Разбира се не е задължително да се търси винаги лимита на кредита, а да се провери каква сума точно е необходима на конкретния кредитоискател. Често, клиентите не преценяват правилно своите разходи и искат по – голяма сума от тази, която имат възможност да погасят. Тогава се получава отказ.

При малки суми до 2000 лв. клиентите често се обръщат за помощ към институциите за бързи заеми, вместо към банките. Разликата тук е освен в размера и в лихвата. Така при дребни суми до 1000 лв. бързите заеми са удачни, но при изплащане в по – дълъг период и за по – големи суми банковите кредити са далеч по – изгодни.