Кредит без трудов договор

кредит без трудов договор

Кредит без трудов договор

С развитието на глобалния свят трудовата заетост сериозно променя своя профил. Отдавна вече икономиката не се движи само от големи предприятия, които произвеждат тонове продукция и са закотвени само на едно определено място. Бумът на технологиите увеличава и процента на хора, които не работят на постоянен трудов договор, а се издържат чрез свободни професии. С цел удовлетворяване на нарастващият процент подобни ситуации и банките отмениха изискването за наличие на трудово правоотношение при отпускане на заеми. Така се повяват кредит без трудов договор. Освен от банковите институции пари на заем без трудов договор често се получават от фирмите за бързи кредити.

Какво означава термина кредит без трудов договор?

Фактическо определение на този термин все още няма, но обобщението е кратко – това е вид потребителски кредит, при който не се изисква кредитоискателя да има трудово правоотношение с дадена компания. Въпреки, че няма постоянен договор, кредитоискателят може да работи на хонорар, да получава рента или наеми, или пък други регулярни приходи. Пари на заем без трудов договор се отпускат много по – често от фирмите, които предлагат бързи заеми. При тях процедурата е улеснена, а погасителните планове обикновено са едни и същи – и за клиенти с, и за такива без договор. Всъщност съществуват немалко хора, които са собственици на малки бизнеси като ЕТ например. Пари на заем без трудов договор за тях е изключително добър вариант за намиране на нови средства за разширяване на бизнеса или подобряване на съществуващите услуги.

Предимства на кредита без трудов договор

кредит без трудов договорНебанковите институции, каквито са компаниите за бързи заеми често предлагат опростена процедура при кандидатстване. Отпускането на кредит срещу лична карта без трудов договор не е прецедент в банковия свят. Тази практика е добре позната най – вече при бързите заеми. Все повече финансови институции и големи банки също отпускат средства по подобен начин. Въпреки това може да се изискват допълнителни документи, поръчители, гаранти или да има други условия.

Предимства на получаване на кредит без трудов договор е възможността хора, които работят на свободни професии или искащи да започнат свои собствен бизнес да получат финансиране за проектите си. Липсата на трудово правоотношение в никой случай не означава неналичие на регулярни средства.

Няколко примера, в които може да се използва кредит без трудов договор

Много от хората, работещи без трудов договор имат други регулярни постъпления. Някои може да използват кредита за влагане в допълнителни курсове и обучение, други да започнат свои собствен бизнес и например да си наемат офис, трети да финансират своя бизнес идея. Всичко зависи от конкретните нужди на клиента.

Ако например той е лекар може да се нуждае от заем за да реновира своя кабинет. Има и една немалка част от хора, които работят като фрийлансъри и нямат постоянен договор. Въпреки това те може да имат желание да разширят своя бизнес – да наемат офис и да го оборудват и обзаведат. И тъй като свободните професии са доста и нуждите на клиентите може да бъдат различни.

Най – честите причини за отказ на кредит без трудов договор

Причините за неотпускане на кредит без постоянен договор са същите, както и при стандартните потребителски заеми. Нерегулярни постъпления, които пораждат съмнение за платежоспособността на клиента, проблеми при изплащане на стари заеми, недостатъчен разполагаем доход след покриване на задълженията. Използвайки скоринг системата, при повечето банкови и небанкови институции причините са обикновено едни и същи.