Бързи кредити

бързи кредити

Бързи кредити

Спешната нужда от пари не е рядко явление за много домакинства. Как се посрещат празниците без стотинка в джоба? Или непредвидено заболяване, което изисква навременно лечение? Ами счупеният автомобил, който трябва да се поправи веднага? Течащата перална или хладилник? Неработещият бойлер? Проблеми всякакви – решение лесно – теглене на бърз заем. Никой не обича да бъде длъжник, но понякога се налага. Какво са бързите кредити? – Средство за посрещане на неотложни нужди, когато няма от къде другаде да се вземат пари.

Какво означава термина бързи кредити, какво отличава бързите кредити от другите видове заеми?

бързи кредитиЗа разлика от банковите заеми, бързите кредити онлайн се теглят доста по – лесно. Формалностите са доста по – малко, не е необходимо да се посещава офис на банката или на компанията, само с няколко кликния на мишката парите пристигат по сметката. Също така не се изискват гаранции и обезпечения на кредитите. Кредити онлайн се отпускат само срещу документ за самоличност – обикновено лична карта. Сумите се получават и усвояват за много кратко време – дори в рамките на деня.

Много от компаниите за бързи заеми са пригодили своите сайтове за работа с мобилни устройства като смартфони и таблети, което прави заемането още по – лесно.

Сумите са относително малки – до 1000 лв., което при банковите заеми е трудно постижимо. Виждайки огромния потенциал на този пазар обаче, някои банки започнаха да отпускат и малки суми във вид на потребителски кредити и дори с възможност за избор на валута – лева или евро. Въпреки това много от фирмите за бързи кредити онлайн имат изградена твърда база от редовни потребители, които ползват услугите им и получават допълнителни бонуси. А както е добре известно – хората обичат промоциите.
Липсата на обезпечение също е сред водещите фактори, които карат клиентите да предпочетат бърз кредит пред банков такъв. Без да е необходимо предоставянето на информация за трудови правоотношения се получава сума, която е необходима за непредвидена ситуация.

Защо толкова много хора вземат бързи кредити?

Причините, поради които хората често предпочитат да се доверят на компании за бързи кредити при нужда от покриване на техните непредвидени разходи са много и много различни. Някои от най – често срещаните са бързина на кандидатстване, минимално изисквани документи, бърза процедура на одобрение и получаване на средствата, възможност за кредитиране в малки размери – до 1000 лв.

  • Кандидатстването за бързи пари, както още са известни този вид кредити става изцяло онлайн. Всяка компания има на своя интернет сайт форма, която клиентът попълва и изпраща към офиса. От там служители я преглеждат, преценяват и се свързват с кредитоискателя за да му дадат отговор – дали е одобрен или не. Всичко това става в рамките на до 10 мин., време, за което в банковия офис може да се попълнят само заявленията например. След като всички подробности са уточнени – сумата, срока, падежната дата и начина на получаване, парите се задвижват нататък към сметката на потребителя.
  • Количеството изисквани документи при заявяване на бързи кредити онлайн е наистина минимално. Обикновено е необходимо лична карта и данни като ЕГН, банкова сметка и адрес. При някои компании е възможно да се поиска допълнително лице, което не е поръчител или гарант, а резервна връзка с кредитоискателя. Почти не съществуват компании за кредити онлайн, които да изискват предоставяне на трудов договор или други доходи. Трудовият договор обикновено е елемент, изискван от повечето банки при кандидатстване за заем.
  • Процедурата по одобрение на бърз кредит наистина е бърза и за кратко време потребителят получава отговор дали исканата от него сума ще бъде или няма да бъде достъпна. Ако компанията за бързи пари прецени, че ще даде желаните средства на кандидата, той ги получава по отбелязания от него начин – най – често по банкова сметка. Така в рамките на един ден клиентът получава исканите пари и разполага с тях за покриване на нуждите си.

Как се тегли бърз кредит?

Тегленето на бърз е лесно, поради бързината на попълване на искането и възможността това да се прави изцяло онлайн. На всеки сайт на кредитните компании има форма, която се попълва и изпраща. След това от фирмата се свързват с клиента и му съобщават дали той е одобрен или не. Попълват се лични данни, желаната сума и срока на погасяване. В зависимост от настройките на съответния сайт клиента може да види в цифрово изражение какво е оскъпяването на заема за съответния период – каква сума взема и каква ще върне накрая. Общите условия по кредита обикновено са публикувани на същото място и е добре всеки потребител да се запознае наистина с тях, а не само да отбележи, че е съгласен в квадратчето. В този документ са упоменати данните на кредитната фирма, нейните параметри на предоставяне на заема и съответно дължимите неустойки при закъснение с плащането, наказателните такси и лихви.

Каква сума може да се получи във вид на бърз кредит?

Индивидуално и пак индивидуално. Всяка компания за кредити онлайн сама решава какви да бъдат максималните суми, които да отпуска на клиентите си. И понеже това все пак е бърз кредит, поради оскъпяването му често сумите не надвишават 2000 лв., но разбира се има и изключения, при които таванът на заема достига до 5000 лв.

Въпреки това статистиката показва, че най – често теглените суми са до 400 лв. или между 400 лв. и 1000 лв. Компаниите за бързи кредити обикновено имат няколко продукта – кредит до заплата, който често е с максимален размер 400 лв. и кредит с погасителни вноски до вече посочените размери. При първия вноската е еднократна, а срока за нейното изпълнение между 15 и 45 дни – зависи от конкретните условия и фирма. При втория, подобно и на банковите аналози има месечни суми, чрез които се връща изтеглената сума.

Защо небанковите кредити са по – добри от банковите?

кредити онлайнБързи кредити като вид заем са по – предпочитани от клиентите, защото предлагат възможността за вземане на малка сума за покриване на текущи нужди, без много формалности и бързо усвояване. Те са предпочитан инструмент при покриване на спешни разходи като например непредвидено висока битова сметка, нужда от допълнително финансиране при ремонт на дома или автомобила, покупка на битова техника. Цената на бързите пари е ясно определена и става видима още преди получаването на заема. Изплаща се бързо и за кратко време, получава се също в рамките на часове.

Много потребители прибягват до такива финансирания заради лоша кредитна история. А това е нещо, на което банките държат и при неплащане на предходни заеми, банката гледа с много голямо подозрение на кандидата.

Минималното количество документи, които се изискват също карат много потребители да преглътнат високата лихва и да вземат бърз кредит, вместо потребителски от банка.