Начална страница

бързи кредити

Начална страница

Бързи кредити – какво представляват?

Бързите кредити се наричат още бързи пари или кредити онлайн. И двете понятия означават едно и също – малка сума пари, която трябва да се върне за кратък период от време. За разлика от банковите заеми, при кредитите онлайн максималната отпускана сума обикновено е до няколко хиляди лева, със срок на погасяване до 24 месеца. Бързи кредити се отпускат от небанкови финансови институции, което ще рече, че фирмата стояща зад тях няма лиценз да изпълнява задълженията на банка и не е покрила тези лицензионни изисквания. Въпреки това компаниите за бързи кредити онлайн подлежат на лицензиране от Българската народна банка. Подобен лиценз трябва да притежава всяка една фирма, занимаваща се с бързи кредити.

Лесно ли се получава одобрение за бърз заем?

Въпросът колко хора не са получили одобрение е спорен. Въпреки, че повечето потребители са на мнението, че който не е поискал, той не е получил бърз кредит, ситуацията далеч не е такава. Ако потребителят е редовен платец, има регулярен доход, няма предишни задължения и просрочия и кредитното му досие е приятно за гледане – кредитът със сигурност ще му бъде даден.

Времевото измерение от кандидатстването до одобрението най – често е само няколко минути или часа. Ако всичко е наред клиентът има своите пари в рамките на деня.

Съществуват обаче и потребители с лоша кредитна история. Те обикновено се насочват към бързи кредити онлайн с цел по – лесно набавяне на средствата и евентуално незабелязване от страна на компания за старите им прегрешения. И макар да получават желания заем, те са следени стриктно, дали няма да направят пропуск по вноските си.

Какви са най – популярните видове бързи кредити?

бързи кредитиОсновните видове продукти, които се предлагат на пазара във вид на бързи кредити са два – кредит до заплата и кредит на вноски. Първият е особено предпочитан заради ниската сума, която се предлага за усвояване по него – обикновено около 400 лв. и срока на погасяване – най – често между 15 и 45 дни, от датата на вземането. Така при спешна нужда от пари, но далечна дата на заплата потребителят има нужното финансиране за изкарване на месеца или друга спешна нужда. Вноската обаче се прави еднократно на датата на падежа и това може да натовари семейния бюджет. Често фирмите за бързи кредити оферират подобни предложения с допълнителната опция при възстановяване на изтеглената сума в определения срок не се дължи лихва. Така клиента взема парите и ако ги върне в предварително записания период възстановява точно толкова, колкото е получил без да дължи лихви.

Другият тип бързи онлайн кредити са тези с вноски. Там сумата е по – висока, а срока на изплащане може да достигне до няколко години. Погасяването става чрез внасяне по избран начин на предварително фиксирана ежемесечна сума. В нея са включени главницата и лихвата на заема, като месечната вноска е една и съща през цялото време.

Какви видове кредити онлайн може да се вземат?

Бързите кредите са единствените земи, за които се кандидатства и взема изцяло онлайн, без отиване до офис или клон. Фирмите предлагащи битова техника на изплащане работят онлайн, но обикновено документите се подписват от клиента чрез куриер или в офис. Заявленията за банкови заеми се подават по интернет, но фактическото подписване става в клон на институцията.